1711. Kaos. Fragment av verklighet

KAOS. FRAGMENT AV VERKLIGHET

Är helheten större än summan av alla dess fragment? I det första skedet arbetar Johanna fram egna bilder med tolkningar av temat kaos. I det andra skedet bjuder konstnären in ett flertal vänner från olika sociala medier att skicka in egna bilder med tolkningar av temat kaos. I det tredje skedet samlar Johanna in  alla bilder som skrivs ut. I det sista skedet skapar Johanna ett eget alster/en helhet. Genom kaoset föds vi igen.