1710 Bästa Biennalen

KAOS. FRAGMENT AV VERKLIGHET

Är helheten större än summan av alla dess fragment?

I det första skedet arbetar Johanna fram egna bilder med tolkningar av temat kaos.

I det andra skedet bjuder konstnären in ett flertal vänner från olika sociala medier att skicka in egna bilder med tolkningar av temat kaos.

I det tredje skedet samlar Johanna in  alla bilder som skrivs ut. I det sista skedet skapar Johanna ett eget alster/en helhet.

Genom kaoset föds vi igen.